Uslovi kupovine

Ovim uslovima uređuje je proces naručivanja, plaćanja, isporuke i povratka, odnosno reklamacije robe kupljene preko sajta www.mrezezamacke.rs. Prodavac robe je Kalahari Komerc d.o.o. Kupac robe je posetilac ovog sajta koji odabere barem jedan proizvod iz naše ponude, i ubaci ga u virteulnu korpu, popuni i pošalje obrazac za poručivanje, ili to učini telefonskim putem pozivom jednog od brojeva telefona istaknutih na sajtu. Poručivanjem proizvoda kupac se obavezuje da robu plati virmanom (uplaticnom) ili da to učini pouzećem, odnosno gotovinom prilikom preuzimanja proizvoda od kurirske službe.

Putem internet prodavnice www.mrezezamacke.rs kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavnice, pod uslovom da su proizvodi raspoloživi u momentu poručivanja. U slučaju da neki od poručenih proivzoda nije na stanju, kupac će o tome biti obavešten u najraćem roku. Sve cene su izražene u RSD valuti, sa ukalkulisanim PDV-om.

Proizvode je moguće kupovati isključivo putem interneta, ondnosno popunjavanjem obrasca namenjenim za to, ili pozivanjem jednog od naših telefonskih brojeva.

Naručivanje

Proizvodi se naručuju putem virtuelne korpe, ili putem telefona, i porudžbina je neopoziva. Ukoliko prodavac nije u mogućnost da isporuči sve poručene proizvode, o tome će kupca obavestiti putem eMail-a ili telefonski, i po potrebi korigovati porudžbinu, u saglasnoti sa kupcem.

Ukoliko se nakon izvšenog poručivanja utvrdi da je došlo do pogrešnog izražavanja cene na sajtu (npr, umesto 500 RSD uneseno je 50 RSD, ili obrnuto, tj da je greškom unesen veći iznos), Prodavac će nastojati da u najkraćem roku obavesti Kupca o uočenoj grešci i tačnom iznosu cene poručenih proizvoda. U ovom slučaju, Kupac ima pravo da prihvati novu, korigovanu cenu ili da u potpunosti odustane od kupovine.

Dostava

Naručena roba dostavlja se na adresu koju je Kupac naveo kao adresu isporuke. Ukoliko se Kupac nalazi u stembenoj zgradi, dostavljač robe nije obavezan da nosi robu do sprata na kojem se Kupac nalazi, već samo do ulaza u njegovu zgradu. Roba se dostavlja na području cele Srbije. Proizvodi se šalju putem kurirske službe.

Okvirni rok za isporuku je 1-5 radna dana. Rok počinje od momenta kada Kalahari Komerc d.o.o. primi uplatu na žiro račun, u slučaju da je Kupac izabrao uplatu virmanom (uplatnicom), ili od momenta kada je Kupac naznačio da će robu platiti pouzećem (gotovinski, prilikom preuzimanja robe od strane kurirske službe). Vreme dostave može biti i duže ukoliko je porudžbina primljena u petak posle 12 časova, tokom vikenda ili tokom državnih praznika. Fiksni trošak dostave snosi kupac, ukoliko nije drugačije naznačeno.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna oštećenja na pakovanju, i ukoliko utvrdi da postoje, da ih odmah reklamira radniku iz kurirske službe koji je robu dostavio, odnosno da odbije da preuzme pošiljku na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja.

Kupac je obavezan da prilikom preuzimanja robe potpiše otpremnicu, koju kurirskoj službi služi kao potvrda da je roba isporučena.

Rok za prijavu reklamacije na oštećenje u transportu je 24 sata, od momenta preuzimanja robe.

Plaćanje

Naručene proizvode sa ukalkulisanim troškom dostave, ukoliko nije ugovoreno da Prodavac pokrije taj trošak, Kupac će Prodavcu platiti virmanski (uplatnicom) ili pouzećem (prilikom preuzimanja robe).

U slučaju da Kupac odbije da primi naručenu robu, Prodavac ima pravo da traži da mu Kupac nadoknadi trošak dostave i sopstvene manipulativne troškove.

Vraćanje robe/ reklamacije

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim uslovima:

  • isporuka robe koja nije naručena,
  • oštećenje na robi koje nije prouzrokovano transportom,
  • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Postupak reklamacije

Kupac može reklamirati robu zbog nesaobraznosti i/ili zbog pogrešno obračunate cene, kao i drugih nedostataka. Reklamacija se vrši elektronski, putem e-mail adrese kalaharikomerc@gmail.com, ili pismenim putem na adresu sedišta Prodavca. Uz reklamaciju, neophodno je priložiti račun, kopiju računa ili drugi dokaz o kupovini. Nesaobrazan proizvod možete vratiti putem kurirske službe po izboru. Najkasnije, u roku od 8 dana od prijema reklamacije, Kalahari komerc d.o.o. će odgovoriti na primljenu reklamaciju sa odlukom da li istu prihvata, izjašnjavanjem o zahtevu potrošača i predlogom i rokom za rešavanje reklamacije.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Kupac ima pravo da odustane od ugovora, u roku od 14 dana od datuma isporuke, ne navodeći razloge za to. U tom slučaju, u skladu sa članom 35. stav 4. Zakona o zaštiti potrošača, Kupac je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakterisitike i funkcionalnost robe.;

Rukovanjem, odnosno korišćenjem proizvoda umanjuje se njegova vrednost!

Zahtev za podnošenje reklamacije podnosi se putem obrasca klikom na Obrazac za podnošenje reklamacije. Nakon prijema zahteva, u zakonskom roku od 8 dana, u praksi je to uglavnom u roku od 24 sata, kontaktiraćemo Vas radi rešavanja reklamacije.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni,neoštećeni i u originalnoj ambalaži sa svim dodacima i pratećom dokumentacijom (garantni list, uputstva itd.).  

Po prijemu proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen.Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen o njegovo, trošku. Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.

Troškove transporta prilikom Jednostranog raskida Ugovora snosi kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtev. Kalahari Komerc d.o.o. će najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od prijema obrasca za odustanak Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu narudžbine/maloprodajnog računa. Kalahari Komerc d.o.o. može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. 
 
Važno!

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo na odustanak od ugovora u više slučajeva, neki od kojih su:

  • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
  • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke, kao što je hrana za pse.